BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN
JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
TINGKAT 1, BLOK C, JALAN CENDERASARI,
50590 KUALA LUMPUR.

Telefon : 603-2694 6336/2921
Talian terus TPKN(G): 03-2694 6005
Fax : 603-88886133
Email:  pbpkpk1@moh.gov.my
PENGENALAN
  Perkhidmatan Pergigian Kerajaan Kuala Lumpur telah wujud sejak tahun 1929 lagi. Selepas kemerdekaan, perkhidmatan tersebut ditadbir pula oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Pada tahun 1974 pula Wilayah Persekutuan ditubuhkan dan Perkhidmatan Pergigian ini dipindah dibawah pentadbiran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagai Jabatan Perkhidmatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam tahun 1978.

  Pada 1 Januari 2001, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula ditubuhkan dan Jabatan Perkhidmatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sekali lagi berpindah pentadbirannya. Panggilan baru bagi perkhidmatan ini ialah Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan (Pergigian) yang beribu pejabat ditingkat 2 Bangunan Cahaya Suria. Tanggal 16 Mac 2006, pejabat pentadbiran berpindah ke Kompleks Kesihatan Wilayah Persekutuan Jalan Cenderasari.

  Pejabat Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Pergigian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan pusat tanggungjawab perkhidmatan pergigian seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang terdiri dari lima Pejabat Kesihatan Pergigian (PKP) iaitu:

  1. PKP Lembah Pantai
  2. PKP Kepong
  3. PKP Cheras
  4. PKP Titiwangsa
  5. PKP Putrajaya

VISI
Memastikan penduduk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya menikmati perkhidmatan dan kemudahan kesihatan yang terbaik di negara ini.

MISI
Untuk memberi perkhidmatan pergigian yang optima kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui penggalakkan kesihatan yang positif dan perkhidmatan yang berkualiti dan berteknologi sesuai.

DASAR KUALITI BAHAGIAN
Kami komited dalam memberi perkhidmatan pergigian yang professional dan berkualiti bagi memenuhi keperluan serta kepuasan pelanggan secara berterusan.
Next PostNewer Posts Home