Zaman telah berubah, justeru itu strategi promosi kesihatan juga perlu berubah. Jika aktiviti stategi masih lagi ditahap lama promosi kesihatan ada kemungkinan menjadi aktiviti lapuk.

Persembahan boneka sebagai medium promosi kesihatan pergigian contohnya jika masih menggunakan strategi dan kaedah lama mungkin tidak memberi impak yang kuat dan meluas oleh itu ia perlu di olah semuala supaya lebih memberikan impak yang kuat dan meluas.


Salah satu adegan dalam memberus gigi gangnam style yang akan diterbitkan oleh Bahagian Kesihatan Pergigian JKWPKL.
Story board ini adalah babak pertama dari keseluruhan cerita.
Story  board ini juga boleh di akses di laman scribd gigiwpkl
Salah satu kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar:

MIGHTIER THAN THE SWORD HARNESSING THE POWER OF SOSIAL MEDIA FOR HEALTHCARE
 
 

Ms Shana Sanusi
Pensyarah (Communication)
 
School of Communication
 
Taylor’s University

 
Next PostNewer Posts Previous PostOlder Posts Home