PROMOSI PERLU BERFIKIR LUAR KOTAK

Zaman telah berubah, justeru itu strategi promosi kesihatan juga perlu berubah. Jika aktiviti stategi masih lagi ditahap lama promosi kesihatan ada kemungkinan menjadi aktiviti lapuk.

Persembahan boneka sebagai medium promosi kesihatan pergigian contohnya jika masih menggunakan strategi dan kaedah lama mungkin tidak memberi impak yang kuat dan meluas oleh itu ia perlu di olah semuala supaya lebih memberikan impak yang kuat dan meluas.


Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.