Fasa 1 Bengkel Pembinaan Media Sosial Wadah Promosi Kesihatan Pergigian : Facebook, Blog & Youtube

Pada 21 - 23 Mei 2013, Fasa 1 Bengkel Pembinaan Media Sosial Wadah Promosi Kesihatan Pergigian : Facebook, Blog & Youtube telah diadakan di Hotel Regency, Kuala Lumpur. Bengkel anjuran Cawangan Penggalakan Kesihatan Pergigian, Bahagian Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia melibatkan peserta dari setiap negeri.

OBJEKTIF AM

Memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada Pegawai Bertanggungjawab Pengendali Media Sosial Negeri dalam pembinaan, pengendalian dan pengawalseliaan media sosial sebagai wadah promosi Kesihatan Pergigian

OBJEKTIF KHUSUS

  • Memperkenalkan penggunaan Facebook, Blog dan Youtube untuk kegunaan promosi kesihatan pergigian kepada setiap Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri;
  • Perlantikan Pegawai Bertanggungjawab Pengendali Media Sosial untuk setiap negeri;
  • Memberikan pengetahuan dan kemahiran pembinaan, pengendalian dan pengawalan kepada Pegawai bertanggungjawab Pengendali Media Sosial, Facebook, Blog dan Youtube untuk kegunaan promosi kesihatan pergigian;
  • Memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang tanggungjawab Pegawai Bertanggungjawab Pengendali Media Sosial mengikut Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Surat-Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU dan undang-undang media sosial.


 Ceramah  : Pembinaan Facebook & Blog oleh Dr Nurul Syakirin

Handouts MEDIA SOSIAL DALAM PROMOSI KESIHATAN PERGIGIAN

Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.